styringsinstrument

Vi har egen serviceavdeling som tilbyr service på ventilasjon- og kjølesystemer. Vi sikrer at klimaanlegget fungerer optimalt!

Investeringen i et nytt bygg utgjør bare en del av byggets totale kostnader. Drift og vedlikehold er de reelle, store kostnadene. Dette har gitt et stadig større fokus på livsløps-kostnader, også i forbindelse med lov om offentlige anskaffelser

Hvem kan ta helhetlig ansvar for service og vedlikehold? 

Vi ønsker dette ansvaret, og du kan forvente følgende:

  • Lavere driftskostnader
  • Forutsigbarhet
  • Vesentlig lengere levetid på tekniske anlegg
  • Fornøyde leietakere/brukere
  • Egne kjøleteknikere, automatikere og blikkenslagere
  • Markedets raskeste responstid
  • Mulighet for Total Teknisk Service (TTS)

 

kontakt oss