montør i arbeid

Agder Ventilasjon har en egen avdeling med erfarne automasjonsteknikere og lærlinger. For å få et optimalt inneklima med god balansert ventilasjon, riktig utnyttelse av energi samt lave driftskostnader må automatikkstyringen fungere hensiktsmessig.   

Vi optimaliserer til enhver tid styring i samråd med kunde slik at energiforbruket forblir minimal.  

I tillegg leverer vi overordnet SD-anlegg for styring og kontroll av tekniske anlegg i bygg.  

Alt kan styres og overvåkes via internett, gjerne på smarttelefon eller nettbrett. Velg Serviceavtale med Agder Ventilasjon, og vi tar i mot alarmene dine og håndterer dem!

KONTAKT OSS