Det første nybygget i Arendals nye bydel Fløybyen. Det er et miljøserfifisert kontorbygg som nå har statsforvalteren som største leietaker. Vi har levert ventilasjon.