Arbeider

Vi har alle sentrale godkjenninger fra DIBK av høyeste klasse innenfor et bredt spekter av alle typer systemer.
Godkjenning dekker prosjektering og utførelse med kontroll innenfor de arbeidsområdene vi normalt arbeider innenfor.

I tillegg har vi en rekke kompetansebevis på våre ansatte som er relatert til spesialområder.

Agder Ventilasjon har spesialkompetanse innenfor områder ventilasjon, kulde, automasjon, blikkenslager, CO2, osv.

Vi har også en hardloddingssertifikat for å kunne jobbe på systemer med høyt trykk.

Vi har i en årrekke vært Miljøfyrtårnbedrift www.miljofyrtarn.no

 

Logoer